Jak dobrze zorganizować planowanie operacyjne w organizacji?

Czym jest planowanie operacyjne?

Planowanie organizacyjne, mówiąc najprościej, jest wprowadzaniem pewnych zmian w orientacji strategicznej firmy. Przyjęte plany organizacyjne układają się zwykle w pewne szczeble, a każdy z nich ma nieco inne cele. Głównym założeniem planowania organizacyjnego jest usprawnienie funkcjonowania Łańcucha Dostaw i pełna realizacja przyjętych celów. Do działań w zakresie planowania operacyjnego zalicza się prognozowanie, planowanie i ustanawianie harmonogramów produkcji, a także zaopatrzenie, koordynację realizacji zamówień i zarządzanie posiadanymi zapasami.

Jakie wyróżniamy rodzaje planowania operacyjnego?

Plany operacyjne tworzone w ramach planowania operacyjnego są pewnymi planami strategicznymi. Ich celem jest realizacja celów firmy czy organizacji i usprawnienie dążenia do osiągnięcia tych celów. Wyróżnia się dwa główne rodzaje planów operacyjnych, które warunkują sposób wdrażania planów strategicznych.
Pierwszym rodzajem planów operacyjnych są plany jednorazowe, występujące najczęściej w formie programów i projektów. Tworzone są zazwyczaj do uzyskania jakichś konkretnych celów, a ich wartość utrzymana jest do momentu osiągnięcia tego celu. Kiedy cel zostaje osiągnięty, plan jednorazowy staje się nieważny.
Drugim rodzajem planów operacyjnych są plany trwale obowiązujące. Obejmują one wszelkie wytyczne polityki firmy, reguły i ustanowione regulaminy, a także wszelkie procedury.

Model by Entra- na czym polega i jaka jest jego skuteczność?

Jeśli chcesz, by rozwój kompetencji w Twojej firmie był zoptymalizowany, a koszty maksymalnie zredukowane, możesz skorzystać z Modelu by Entra. Model ten opiera się na czterech głównych fazach działań. Pierwsza faza to audyt i planowanie działań, druga faza to wdrożenie kompetencji. Po fazie drugiej następuje doskonale i integracja procesów, a to wszystko prowadzi do poziomu Przemysłu 4.0.
Model by Entra złożony jest w komplementarnych i spójnych ze sobą procesów Focus Factory, Fit Factory i Flow Factory. Głównym celem i założeniem modelu jest optymalizacja, redukcja kosztów i usprawnienie pracy. Więcej szczegółów na temat modelu znajdziesz tutaj: https://entra-group.eu/oferta/model-by-entra/skuteczne-planowanie-operacyjne/

Czy planowanie operacyjne jest skuteczne?

Planowanie operacyjne jest skuteczną formą wdrażania strategii, zmierzających do osiągnięcia celu czy misji danej firmy. Dzięki planowaniu operacyjnemu wszelkie zadania zostają zoptymalizowane i przydzielone, co znacząco wpływa na efektywność i usprawnienie działania firmy.

Komentarze

Brak komentarzy