Fotowoltaika - Jak obliczyć zapotrzebowanie?

Panele fotowoltaiczne to nowoczesny, ekologiczny i ekonomiczny sposób wytwarzania energii na użytek gospodarstwa domowego. Energia promieniowania słonecznego, pobierana przez kolektory, jest przez instalację przetwarzana na energię elektryczną, którą wykorzystuje się głównie do podgrzania wody użytkowej, czy jako dodatkowe wspomaganie instalacji ogrzewania.

Cały system fotowoltaiki wymaga doboru odpowiedniej dla potrzeb danego budynku mocy instalacji. Jest to parametr bezpośrednio zależący od wielkości konstrukcji modułów solarnych. To właśnie moc instalacji pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną dla danego budynku.

 

Przewidywane roczne zużycie energii

Pierwszą składową potrzebną do prawidłowego obliczenia mocy instalacji fotowoltaicznej jest ilość energii elektrycznej zużywanej przez dom, czy inny budynek. Dotyczy to energii, którą gospodarstwo pobiera w ciągu roku. Należy wziąć pod uwagę również planowane instalacje czy urządzenia, które zwiększą zużycie prądu. Dzięki temu dopasowana na tej podstawie moc kolektorów słonecznych nie będzie ani za mała, ani zbyt duża, więc koszty zainstalowania fotowoltaiki bardzo szybko zaczną się zwracać (średnio po 7-8 latach).

Bardziej szczegółowo przedstawia się to w następujący sposób: dla instalacji o mocy do 10 kW za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy 10 - 50 kW jest to 0,7 kWh za każda oddaną 1 kWh.

 

Parametry konstrukcyjne

Roczne zużycie energii nie jest jednak jedynym parametrem, decydującym o mocy fotowoltaiki. Ważne są również możliwości konstrukcyjne. Należy wziąć pod uwagę wielkość powierzchni dachu lub gruntu, na której ma zostać zamontowana konstrukcja, kąt nachylenia dachu oraz fakt, czy w ciągu dnia panele będą zacienione przez jakiś czas, czy ich ekspozycja na słońce będzie stała. Zależy to bezpośrednio od kierunku, w jakim skierowany jest pochył dachu. W przypadku sprawnie działającej instalacji fotowoltaicznej najlepsze jest ukierunkowanie na południe. Jeżeli mamy dach skierowany na wschód lub zachód, to konieczne będzie dobranie większej mocy, w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe pokrycie całego zapotrzebowania budynku na energię.

 

W praktyce wygląda to tak, że na każde 1000 kWh energii (tyle przeciętnie wynosi roczne zużycie dla gospodarstw domowych) dobiera się 1,25 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej. Dokładne obliczenia wykonuje się na podstawie następującego wzoru:

 

Moc instalacji [kWp]= (Ek*a)+[(Ek*b)/opust]/uzysk

 

Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh]

a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [ procent]

b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [ procent]

opust – 0,8 za 1 kWh w przypadku instalacji do mocy 10 kW za 1 kWh , 0,7 kWh, w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW.

a+b = 100 procent

Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh]

 

Jak widać, pokrycie całkowitego zapotrzebowania na energię wymaga dobrania odpowiedniej mocy instalacji. Ta z kolei zależy od wielu czynników. Najlepiej więc w tej kwestii skontaktować się z doświadczonym doradcą energetycznym. Jednym z wiodących producentów paneli fotowoltaicznych, u którego uzyskają Państwo fachowe doradztwo, jest firma PGreen. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://pgreen.com.pl/kalkulator-korzysci/, gdzie można również samodzielnie dokonać wstępnych obliczeń.

Komentarze

Brak komentarzy