Sztuczna inteligencja w przemyśle
Dla wielu przedsiębiorców robotyzacja i AI brzmią jak szybki sposób na minimalizowanie kosztów. Czy jest to jednak takie proste?

 

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja to pojęcie funkcjonujące w języku angielskim jako artificial intelligence, skrótowo „AI”. Ogólnie AI jest uznawana za dział wiedzy, na który składają się zagadnienia z logiki rozmytej, obliczeń ewolucyjnych, sieci neuronowych, robotyki. Sztuczna inteligencja jest typem inteligencji generowanym hipotetycznie, w toku odpowiednich procesów, np. procesu inżynieryjnego. Obecnie eksperci i technolodzy dążą do tego, aby wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji przy konstruowaniu maszyn, programów komputerowych wyposażonych w zdolność do realizowania wielu funkcji, typowych dla ludzkiego umysłu. Zastosowanie wartości sztucznej inteligencji w produkcji maszyn sprawia, że zyskują one ogromną intuicyjność, samodzielność działania, przyczyniając się do zwiększenia poziomu innowacyjności, wydajności wielu procesów produkcyjnych.

Sztuczna inteligencja już zmienia przemysł na świecie

Chociaż prace nad rozwojem potencjału AI są wciąż prowadzone, to jej pierwszy wpływ na przemysł jest już teraz zauważalny. Między innymi na skutek:

  • Upowszechnienia uczenia maszynowego: maszyny są wyposażone w zdolność do zapamiętywania danych o ich pracy, następnie w moduł do wykrywania anomalii i stanów awaryjnych pracujących urządzeń,
  • Wdrożenie mechanizmów inteligentnego sterowania np. procesem produkcji,
  • Zastosowanie w mechanizmach ostrzegawczych, kontrolujących prawidłowe działanie maszyn,
  • Użycie w zarządzaniu nowoczesnymi magazynami przy halach produkcyjnych.

Dzięki sztucznej inteligencji powstają pierwsze zautomatyzowane magazyny

Dobrym przykładem zastosowania AI jest obecnie automatyczny magazyn wysokiego składowania firmy AMICA we Wronkach. Obiekt ten może zmieścić 220 tys. sztuk dużych wyrobów AGD. Dziennie jest przystosowany do tego, aby obsługiwać 30 tys. sztuk towaru na wejściu i 36 tys. sztuk na wyjściu. Na terenie magazynu jest zatrudniona tylko jedna osoba, w roli stróża, nadzorującego prawidłowość funkcjonowania systemów komputerowych, całkowicie odpowiedzialnych za ten magazyn. System oparty na AI jest tak sparametryzowany, że dokładnie wie, gdzie znajduje się każdy sprzęt AGD na stanie magazynu. Ponadto rozkład urządzeń jest również komputerowo planowany, aby ulokować w nim możliwie dużo produktów.

Przyszłość przemysłu będzie zdeterminowana przez AI

W perspektywie przyszłości można prognozować, że jeszcze bardziej AI będzie obecna w funkcjonowaniu przemysłu. Zastosowanie opartych na niej rozwiązań jest zdecydowanie bardziej ekonomiczne i gwarantuje ciągłość realizowanych procesów w przemyśle. Prognozuje się:

  • Upowszechnienie automatycznie sterowanych magazynów,
  • Wprowadzenie komputerowych systemów nadzoru działania maszyn produkcyjnych,
  • Wdrożenie systemu kontroli produkcji, opartego na wczesnym wykrywaniu anomalii, awarii,
  • Dalszy rozwój uczenia maszynowego, zarządzania danymi w pracy maszyn,
  • Zredukowanie zatrudnienia na halach produkcyjnych, magazynach, na poczet upowszechnienia procesów zautomatyzowanych, sterowanych komputerowo.

Kończąc, należy stwierdzić, że AI ma ogromny potencjał, jak i wymierny wpływ na rozwój nowoczesnego przemysłu. Dzięki AI procesy produkcyjne są realizowane szybciej, wydajniej, skuteczniej. AI przyczynia się do tworzenia i rozwoju innowacyjnych, automatycznie zarządzanych magazynów.

Komentarze

Brak komentarzy