Idea Smart City
Kolejne modne hasło, czy przyszłość w zarządzaniu miastami?

Koniec XX wieku przyniósł wiele nowych wyzwań, z którymi musi sobie poradzić współczesna cywilizacja. Należą do nich między innymi wszelkie problemy urbanizacyjne, które są wynikami gwałtownego zwiększenia populacji oraz przestrzeni miejskich. Miasta zaczęły przekształcać się w ogromne wielomilionowe kompleksy, na których obszarze większość obszarów zielonych zostało zastąpione przez posępne lasy betonowych budynków.

Ekologia

Wiąże się to z bardzo wieloma konsekwencjami, zarówno ekologicznymi, jak i społecznymi. Duże przeludnione miasta od dawna borykają się z problemem smogu i hałasu, co ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie  jego mieszkańców. Ponadto gęsta zabudowa niesie ze sobą wiele trudności komunikacyjnych, a system usług publicznych traci swoją wydolność w starciu z rosnącą popularnością. W związku z tym zaczęły się pojawiać koncepcje, które mają na celu zminimalizowanie szkodliwych skutków rozrostu miast. Najpopularniejszą jest koncepcja Smart City, czyli inteligentnego miasta.

Zarządzanie organizmem miejskim

System Smart City przyjęły już największe miasta Europy, takie jak Amsterdam, Barcelona, Madryt, czy Stockholm. Na czym dokładnie polega ta koncepcja? W największym skrócie jest to system sprawnego inteligentnego zarządzania zasobami miejskimi w taki sposób, by miasto osiągnęło jak najwyższą efektywność. Smart City definiuje 6 kategorii. Wśród nich znajduje się wspomniane wcześniej inteligentne zarządzanie oraz inteligentna gospodarka, mobilność, populacja, środowisko naturalne, a także inteligentne warunki życia. Zarządzanie tak szerokim zakresem ma zostać umożliwione przez wykorzystanie najnowocześniejszej technologii, w szczególności z sektora IT.

Podstawową kwestią poruszaną w miastach jest zużycie energii. Inteligentne miasto optymalizuje proces jej wykorzystania, dzięki odpowiedniemu systemowi kontroli zużycia oraz zastosowania wielu różnych źródeł. Szczególnie duże znaczenie ma tu energia odnawialna. Coraz więcej miast wykorzystuje panele solarne, elektrownie wiatrowe i wodne. Bardzo popularne jest także zastosowanie wód geotermalnych do ocieplania budynków zimą. Sprawne zarządzanie energią jest kluczem do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, powodowanej przez tradycyjne elektrownie. Dostęp do taniej energii cieplnej może pomóc w pozbyciu się starych pieców węglowych, które emitują bardzo dużo szkodliwych substancji. Doskonałym pomysłem jest także stosowanie czujników w oświetleniu ulicznych, które automatycznie dostosowują natężenie światła do ilości światła naturalnego.

Ruch drogowy i nie tylko

Niezwykle ważnym aspektem jest odpowiednia koordynacja ruchu. Ruch drogowy jest głównym generatorem smogu, który ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie oraz kondycję mieszkańców. Korki, do niedawna będące nieodłącznym elementem większych miast, znacząco utrudniają ich sprawne funkcjonowanie. Władze miasta powinny zrobić wszystko, aby jak najbardziej usprawnić system  ruchu drogowego. Szczególne znaczenie ma efektywnie działająca komunikacja miejska, która może pomóc w rozprawieniu się z problemem tłoku ulicznego oraz smogu. Doskonałym udogodnieniem są chociażby tablice lcd informujące o rzeczywistym czasie dojazdu tramwaju. Polskim prekursorem tego rozwiązania była Bydgoszcz. Nie należy zapominać również o wykorzystaniu elektroniki w sektorze usług publicznych. Automaty w urzędach oraz stworzenie możliwości załatwienia wielu spraw w Internecie, pozwoli na zaoszczędzenie dużej ilości czasu mieszkańcom oraz pracownikom administracji. 

Koncepcja Smart City prężnie się rozwija i jest przyjmowana przez coraz więcej miast. Stanowi ona ogromną szansę dla przestrzeni zurbanizowanych. Warto jednak wprowadzać te koncepcję stopniowo i z pomyślunkiem. Czasem zastosowanie zbyt skomplikowanej technologii może przynieść więcej szkód niż korzyści. Należy pamiętać, że procesy obliczeniowe zużywają bardzo dużo energii i trzeba koniecznie uważać, by to zużycie nie przekreśliło zysków, które dane rozwiązanie miało przynieść. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że koncepcja Smart City jest wciąż we wczesnej fazie rozwoju. Wzrost technologiczny i zmiana myślenia ludzi z pewnością sprawią, że już wkrótce idea Inteligentnego Miasta stanie się standardem.

Komentarze

Brak komentarzy